Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuntatalous neljännesvuosittain 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1)

  1. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2016 2016
Tuloslaskelma:    
Toimintatuotot yhteensä 2 779 3 427
Myyntituotot 1 224 3 178
Maksutuotot 418 135
Tuet ja avustukset 200 42
Muut toimintatuotot 937 72
Valmistevarastojen muutos (+/-) 0 0
Valmistus omaan käyttöön 37 1
Toimintakulut yhteensä 9 824 3 063
Henkilöstökulut 3 480 1 459
Asiakaspalvelujen ostot 2 764 347
Muiden palvelujen ostot 1 633 678
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 469 362
Avustukset 604 45
Muut toimintakulut 874 172
= Toimintakate (+/-) -7 008 365
1) Tiedot sisältävät liikelaitokset sekä kunnan/kuntayhtymän eri tehtävien väliset sisäiset erät. Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. neljännes 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Atte Virtanen 029 551 3685, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 27.05.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 1. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 2. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/01/ktan_2016_01_2016-05-27_tau_002_fi.html