Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi (interna poster eliminerade), miljoner euro 1)

  1:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2016 2016
Verksamhetsbidrag (+/-) -7 008 365
Skatteinkomster 5 607  
Statsandelar 2 265  
Finansiella intäkter 91 3
Finansiella kostnader 47 26
Årsbidrag (+/-) 908 343
Avskrivningar och nedskrivningar 491 137
Extraordinära poster (+/-) 1 1
Räkenskapsperiodens resultat (+/-) 418 206
Investeringsutgifter totalt 403 130
Lånebidrag, i slutet av kvartalet 15 116 2 963
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverken och interna poster har eliminerats.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 1:a kvartalet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Atte Virtanen 029 551 3685, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.05.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 1:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi (interna poster eliminerade), miljoner euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/01/ktan_2016_01_2016-05-27_tau_001_sv.html