Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuntatalous neljännesvuosittain 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1)

  1. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2016 2016
Toimintakate (+/-) -7 008 365
Verotulot 5 607  
Valtionosuudet 2 265  
Rahoitustuotot 91 3
Rahoituskulut 47 26
Vuosikate (+/-) 908 343
Poistot ja arvonalentumiset 491 137
Satunnaiset erät (+/-) 1 1
Tilikauden tulos (+/-) 418 206
Investointimenot yhteensä 403 130
Lainakanta, neljänneksen lopussa 15 116 2 963
1) Tietoihin on yhdistetty liikelaitokset ja sisäiset erät on eliminoitu.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. neljännes 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Atte Virtanen 029 551 3685, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 27.05.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 1. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/01/ktan_2016_01_2016-05-27_tau_001_fi.html