Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1)

  1. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2016 2016
Toimintakate (+/-) -7 008 365
Verotulot 5 607  
Valtionosuudet 2 265  
Rahoitustuotot 91 3
Rahoituskulut 47 26
Vuosikate (+/-) 908 343
Poistot ja arvonalentumiset 491 137
Satunnaiset erät (+/-) 1 1
Tilikauden tulos (+/-) 418 206
Investointimenot yhteensä 403 130
Lainakanta, neljänneksen lopussa 15 116 2 963
1) Tietoihin on yhdistetty liikelaitokset ja sisäiset erät on eliminoitu.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. neljännes 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Atte Virtanen 029 551 3685, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 27.05.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 1. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/01/ktan_2016_01_2016-05-27_tau_001_fi.html