Suomen virallinen tilasto

Kuntatalous

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Tiedot ennakollisista tilinpäätöksistä osoittavat kuntatalouden vahvistuneen selvästi vuonna 2020
28.5.2021
Tilastokeskuksen keräämät ennakolliset tilinpäätöstiedot näyttävät todeksi alkuvuonna julkistetun arviotiedon kuntien talouden vahvistumisesta vuonna 2020. Vahvistuminen perustui valtaosin edellisvuotta suurempaan valtionosuuksista ja verotuloista koostuvaan verorahoitukseen. Verorahoituksen 3,3 miljardin euron lisäys kattoi toimintakatteen heikkenemisen ja siivitti vuosikatteen ja tilikauden tuloksen selvään kasvuun vuotta aiemmin toteutuneisiin tilinpäätöstietoihin nähden. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntataloustilastosta, jota varten kerättiin ennakollisia tilinpäätöstietoja kaikilta Suomen 310 kunnalta ja 136 kuntayhtymältä.

Kuvaus: Kuntataloustilasto kuvaa tietoja kuntien ja kuntayhtymien tuotoista ja kuluista, investoinneista, rahoituksesta, varoista ja veloista.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: julkinen sektori, kuntatalous, kunnallistalous, kunnat, kuntayhtymät, menot, investoinnit, käyttötalous, tilinpäätös, konsernitilinpäätös, tulot, verotulot.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Kuntatalouden neljännesvuositiedot julkaistu ensimmäistä kertaa Tutkikuntia.fi-palvelussa
28.5.2021
Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruuvastuu neljännesvuositietojen osalta siirtyi Tilastokeskukselta Valtiokonttorille alkuvuodesta 2021.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4147. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kta/index.html