Finlands officiella statistik

Kommunekonomi

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Uppgifterna om de preliminära boksluten visar en klar förstärkning av kommunekonomin år 2020
28.5.2021
De preliminära bokslutsuppgifterna Statistikcentralen samlat in bekräftar de estimerade uppgifterna om en förstärkning av kommunernas ekonomi år 2020 som publicerades i början av året. Förstärkningen berodde till största delen på större skattefinansiering bestående av statsandelar och skatteinkomster än året innan. Ökningen av skattefinansieringen med 3,3 miljarder euro täckte försvagningen av verksamhetsbidraget och satte fart på den tydliga ökningen av årsbidraget och räkenskapsperiodens resultat jämfört med de faktiska bokslutsuppgifterna året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin, för vilken preliminära bokslutsuppgifter samlades in från alla 310 kommuner och 136 samkommuner i Finland.

Beskrivning: Statistiken över kommunekonomin omfattar uppgifter om kommunernas och samkommunernas intäkter och kostnader, investeringar, finansiering, tillgångar och skulder.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bokslut, driftsekonomi, inkomster, investeringar, kommunekonomi, kommuner, koncernbokslut, offentlig sektor, samkommuner, skatteinkomster, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Kvartalsuppgifterna om kommunernas ekonomi har för första gången publicerats i tjänsten Granskakommuner.fi
28.5.2021
Ansvaret för insamlingen av kommunernas ekonomiska information överfördes för kvartalsuppgifternas del från Statistikcentralen till Statskontoret i början av 2021.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/index_sv.html