Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.7.2021

Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i juni med 5,0 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom detaljhandeln med 5,0 procent i juni jämfört med juni 2020. Försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade inom detaljhandeln med 3,6 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen i juni med 3,9 procent och försäljningsvolymen för sin del med 1,9 procent från motsvarande period året innan.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom detaljhandeln, juni 2021, % (TOL 2008)

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom detaljhandeln, juni 2021, % (TOL 2008)

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Mauri Niiniaho 029 551 3409, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (202,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 27.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juni 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2021/06/klv_2021_06_2021-07-27_tie_001_sv.html