Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.12.2018

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i november med 3,0 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln med 3,0 procent i november jämfört med november 2017. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, ökade inom detaljhandeln med 1,2 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen i november med 3,9 procent och försäljningsvolymen med 1,0 procent från motsvarande period året innan.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, november 2018, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, november 2018, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 21.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. november 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2018/11/klv_2018_11_2018-12-21_tie_001_sv.html