Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kaupan liikevaihtokuvaaja 2021, maaliskuu

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2018-02-14)
G Koko kauppa 07/2017 5,8 5,9 0,1
08/2017 6,7 6,2 -0,5
09/2017 4,3 4,2 -0,1
10/2017 8,0 7,4 -0,6
11/2017 5,3 4,8 -0,5
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus 07/2017 8,1 8,1 0,0
08/2017 4,4 4,7 0,3
09/2017 0,6 -0,1 -0,7
10/2017 6,9 6,6 -0,3
11/2017 6,6 6,4 -0,2
46 Tukkukauppa 07/2017 8,0 8,2 0,2
08/2017 9,8 9,0 -0,8
09/2017 6,7 6,5 -0,2
10/2017 11,5 10,7 -0,8
11/2017 6,3 5,4 -0,9
47 Vähittäiskauppa 07/2017 1,7 1,8 0,1
08/2017 2,8 2,3 -0,5
09/2017 2,5 2,1 -0,4
10/2017 2,2 2,3 0,1
11/2017 3,3 3,1 -0,2
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 07/2017 1,0 1,3 0,3
08/2017 4,1 3,0 -1,1
09/2017 3,1 2,6 -0,5
10/2017 1,1 0,6 -0,5
11/2017 2,5 1,7 -0,8
Tavaratalokauppa (4719) 07/2017 -1,9 -1,4 0,5
08/2017 -0,7 -0,8 -0,1
09/2017 1,4 1,2 -0,2
10/2017 1,8 1,7 -0,1
11/2017 0,5 0,8 0,3
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
Kauppa yhteensä (G) 2014 -0,1 0,7
2015 0,6 0,7
2016 0,3 0,7
Autokauppa (45) 2014 -0,5 1,2
2015 0,3 0,9
2016 0,3 0,8
Tukkukauppa (46) 2014 0,1 0,8
2015 0,9 1,1
2016 0,8 1,1
Vähittäiskauppa (47) 2014 -0,3 0,7
2015 0,1 0,5
2016 -0,2 0,7
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 2014 -0,2 0,6
2015 -0,2 0,4
2016 -0,3 0,5
Tavaratalokauppa (4719) 2014 -0,1 0,5
2015 -0,3 0,4
2016 -0,4 0,4
1) Vuosien 2014 ja 2015 keskiarvo on laskettu ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukuukauden välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna. Vuoden 2016 keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden aineistojen valmistuttua, jolloin myös virallinen vuositilasto yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.
2) Vuosien 2014 ja 2015 keskiarvo on laskettu ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista. Vuoden 2016 keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.

Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 14.02.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. joulukuu 2017, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klv/2017/12/klv_2017_12_2018-02-14_rev_001_fi.html