Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, mars

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring ,% Revidering, procenthet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2018-02-14)
G Handel 07/2017 5,8 5,9 0,1
08/2017 6,7 6,2 -0,5
09/2017 4,3 4,2 -0,1
10/2017 8,0 7,4 -0,6
11/2017 5,3 4,8 -0,5
45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 07/2017 8,1 8,1 0,0
08/2017 4,4 4,7 0,3
09/2017 0,6 -0,1 -0,7
10/2017 6,9 6,6 -0,3
11/2017 6,6 6,4 -0,2
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 07/2017 8,0 8,2 0,2
08/2017 9,8 9,0 -0,8
09/2017 6,7 6,5 -0,2
10/2017 11,5 10,7 -0,8
11/2017 6,3 5,4 -0,9
47 Detaljhandel utom med motorfordon 07/2017 1,7 1,8 0,1
08/2017 2,8 2,3 -0,5
09/2017 2,5 2,1 -0,4
10/2017 2,2 2,3 0,1
11/2017 3,3 3,1 -0,2
Dagligvaruhandel (4711, 472) 07/2017 1,0 1,3 0,3
08/2017 4,1 3,0 -1,1
09/2017 3,1 2,6 -0,5
10/2017 1,1 0,6 -0,5
11/2017 2,5 1,7 -0,8
Varuhushandel (4719) 07/2017 -1,9 -1,4 0,5
08/2017 -0,7 -0,8 -0,1
09/2017 1,4 1,2 -0,2
10/2017 1,8 1,7 -0,1
11/2017 0,5 0,8 0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Handeln totalt (G) 2014 -0,1 0,7
2015 0,6 0,7
2016 0,3 0,7
Bilhandel (45) 2014 -0,5 1,2
2015 0,3 0,9
2016 0,3 0,8
Partihandel (46) 2014 0,1 0,8
2015 0,9 1,1
2016 0,8 1,1
Detaljhandel (47) 2014 -0,3 0,7
2015 0,1 0,5
2016 -0,2 0,7
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2014 -0,2 0,6
2015 -0,2 0,4
2016 -0,3 0,5
Varuhushandel (4719) 2014 -0,1 0,5
2015 -0,3 0,4
2016 -0,4 0,4
1) Genomsnittet för åren 2014 och 2015 har beräknats på basis av de uppgifter som reviderats mellan den första och sjunde publiceringsmånaden under statistikåret. Genomsnittet för år 2016 har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet för åren 2014 och 2015 har beräknats på basis av skillnaderna mellan den första och sjunde publiceringsmånaden utgående från de absoluta värdena. Genomsnittet för år 2016 har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 14.02.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2017, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2017/12/klv_2017_12_2018-02-14_rev_001_sv.html