Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.12.2015

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i november med 1,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln med 1,2 procent i november jämfört med november 2014. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, ökade inom detaljhandeln med 2,6 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln sjönk försäljningen i november med 0,4 procent, medan försäljningsvolymen steg med 0,6 procent från motsvarande period året innan. Både inom detaljhandeln och dagligvaruhandeln var utvecklingen av omsättningen svagare än utvecklingen av försäljningsvolymen, vilket berodde på nedgång i priserna.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, november 2015, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, november 2015, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (193,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 23.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. november 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2015/11/klv_2015_11_2015-12-23_tie_001_sv.html