Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2019, oktober

Publicerad: 26.11.2013

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i oktober med 1,0 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln med 1,0 procent i oktober jämfört med oktober 2012. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, ökade inom detaljhandeln med 0,6 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln steg försäljningen i oktober med 2,7 procent och försäljningsvolymen med 0,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. I oktober 2013 fanns det 27 försäljningsdagar som inföll under en vardag, dvs. lika många som i oktober 2012. Enligt företagsregistret var dagligvaruhandelns andel av detaljhandelns omsättning 47 procent år 2011.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, oktober 2013, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, oktober 2013, % (TOL 2008)

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 13.12.2013.

Snabbestimat uppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. oktober 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2013/10/klv_2013_10_2013-11-26_tie_001_sv.html