Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.4.2010

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 7,5 procent i mars

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln i mars med 7,5 procent från mars 2009. Försäljningsvolymen ökade under samma period med 6,4 procent.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 12.5.2010.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, mars 2010 (TOL 2008)


Indextal
Årsförändring inom
den senaste månaden
%1)
Kumulativ
årsförändring
%2)
03/2010 03/2010 01-03/2010
Värde 114,8 7,5 3,3
Volym 106,2 6,4 2,3
1) Årsförändringen jämför mars 2010 med motsvarande månad året innan.
2) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-mars 2010 med motsvarande
period året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.

Källa: Omsättning inom handeln 2010, mars (snabbestimat). Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 27.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. mars 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2010/03/klv_2010_03_2010-04-28_tie_001_sv.html