Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.3.2010

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 1,9 procent i februari

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln i februari med 1,9 procent från februari 2009. Försäljningsvolymen ökade under samma period med 1,2 procent.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 15.4.2010.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, februari 2010 (TOL 2008)


Indextal
Årsförändring inom den senaste månaden
%*
Kumulativ årsförändring
%**
02/2010 02/2010 01-02/2010
Värde 98,3 1,9 1,0
Volym 91,9 1,2 0,1
*) Årsförändringen jämför februari 2010 med motsvarande månad året innan.
**) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-februari 2010 med motsvarande period året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.

Källa: Omsättning inom handeln 2010, februari (snabbestimat). Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705,palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 26.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2010/02/klv_2010_02_2010-03-26_tie_001_sv.html