Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.2.2010

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 3,0 procent i december

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 3,0 procent i december jämfört med december 2008. Under samma period ökade försäljningsvolymen med 1,3 procent. Inom partihandeln sjönk försäljningen med 0,5 procent och inom bilhandeln med 18,5 procent. Försäljningen inom den totala handeln sjönk med 1,1 procent i december.

Under januari-december minskade försäljningen inom detaljhandeln med 1,6 procent. Under samma period var försäljningen inom bilhandeln 29,6 procent och inom partihandeln 17,7 procent mindre än året innan. Försäljningen inom den totala handeln sjönk med 15,0 procent under januari-december.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher efter kvartal, december 2009 och hela år 2009, % (TOL 2008)

                               Årsförändringar efter kvartal % Den senaste
månadens
årsförändring % 1)
Kumulativ
årsförändring 2)
01-03/09 04-06/09 07-09/09 10-12/09 12/09 01-12/2009
Handeln totalt (G) -14,9 -19,0 -17,9 -8,0 -1,1 -15,0
Bilhandel (45) -28,2 -35,4 -32,7 -20,2 -18,5 -29,6
Partihandel (46) -16,5 -22,0 -21,6 -10,0 -0,5 -17,7
Detaljhandel (47) -2,5 -3,1 -2,3 1,1 3,0 -1,6
- dagligvaruhandel 3) 1,8 2,6 1,6 2,5 3,4 2,1
1) Årsförändringen jämför december år 2009 med motsvarande månad året innan.
2) Kumulativ årsförändring jämför januari-december år 2009 med motsvarande period året innan.
3) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 32 procent år 2007 enligt företags- och arbetsställeregistret.

Ändring av bokföringspraxis inom bilhandeln

Bokföringspraxis gällande omsättningen för nya bilar ändrades fr.o.m. uppgifterna för april. Bilskatten ingår inte såsom tidigare i omsättningen. Den bilskatteandel som uppskattats för april-december året innan har eliminerats från siffrorna för årsförändringen för april-december.

Källa: Omsättning inom handeln 2009, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Omsättning inom handeln 2009, december (pdf 384,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 12.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2009/12/klv_2009_12_2010-02-12_tie_002_sv.html