Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, juli

Publicerad: 15.10.2008

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 3,7 procent i augusti

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 3,7 procent större i augusti 2008 än året innan. Under samma period minskade försäljningsvolymen med 0,5 procent. Inom varuhushandeln ökade försäljningen med 7,0 procent och inom dagligvaruhandeln med 5,7 procent. Inom partihandeln ökade försäljningen med 6,6 procent och inom bilhandeln med 2,4 procent från året innan. Försäljningsökningen inom hela handeln var i augusti 5,2 procent.

Den kumulativa årsförändringen av detaljhandeln under januari-augusti var 7,1 procent. Under samma period var försäljningstillväxten inom bilhandeln 4,9 procent och inom partihandeln 11,9 procent. Försäljningen inom den totala handeln ökade under januari-augusti med 9,6 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher de senaste kvartalen och i augusti 2008 samt hela början av år 2008, %

 
 
Årsförändringar efter kvartal % Den senaste månadens årsförändring %* Kumulativ
årsförändring**
07-09/07 10-12/07 01-03/08 04-06/08 08/08 01-08/08
Handeln totalt 6,3 6,6 8,0 11,1 5,2 9,6
Bilhandel 7,6 -3,6 3,5 6,7 2,4 4,9
Partihandel 5,6 9,1 9,5 13,5 6,6 11,9
Detaljhandel 6,8 6,6 6,7 8,3 3,7 7,1
- dagligvaruhandel 4,9 7,5 9.0 9,0 5,7 8,9
- varuhushandel 7,6 7,7 3,5 8,4 7,0 5,9
*) Årsförändringen jämför augusti månad år 2008 med motsvarande månad året innan.
*) Kumulativ årsförändring jämför januari-augusti år 2008 med motsvarande period året innan.

 

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 införs i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. På ingångssidan till statistiken finns nyheter om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008.

Källa: Omsättning inom handeln 2008, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. augusti 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2008/08/klv_2008_08_2008-10-15_tie_002_sv.html