Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, juli

Publicerad: 15.4.2008

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 14,0 procent i februari

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 14,0 procent större i februari år 2008 än året innan. Under samma period ökade försäljningen inom varuhushandeln med 14,3 procent och inom dagligvaruhandeln med 14,6 procent. Också parti- och bilhandeln ökade kraftigt. Ökningen av partihandeln var 14,0 procent och av bilhandeln 8,1 procent jämfört med motsvarande månad året innan. Ökningen av försäljningen inom hela handeln tilltog i februari till 13,0 procent.

Den kumulativa årsförändringen av detaljhandeln var i januari-februari 10,9 procent. Inom bilhandeln var försäljningen under samma period 10,2 procent och inom partihandeln 14,1 procent. Inom hela handeln ökade försäljningen under januari-februari med 12,7 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher efter kvartal år 2007, i februari 2008 och under hela början av året, %

 
 
Årsförändringar efter kvartal, % Den senaste
månadens
årsförändring, %*
Kumulativ
uårsförändring**
01-03/07 04-06/07 07-09/07 10-12/07 02/08 01-02/08
Handeln totalt 8,1 7,0 6,4 7,2 13,0 12,7
Bilhandel 9,5 7,8 7,6 -3,5 8,1 10,2
Partihandel 7,5 7,2 5,8 10,2 14,0 14,1
Detaljhandel 8,7 5,7 6,9 6,9 14,0 10,9
- dagligvaruhandel 6,4 5,1 4,9 7,9 14,6 11,7
- varuhushandel 12,4 4,9 7,6 8,4 14,3 10,8
*) Årsförändringen jämför februari månad år 2008 med motsvarande månad året innan.
**) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-februari år 2008 med motsvarande period året innan.

Det nya beräkningssystemet för omsättnings- och lönesummaindexen införs före sommaren 2008. Uppgifterna för år 2008 kan förändras något i och med den nya beräkningsmetoden. Mera information om metodrevideringen ges av Antti Santaharju, tfn (09) 1734 2720.

Källa: Parti- och detaljhandeln 2008, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2008/02/klv_2008_02_2008-04-15_tie_002_sv.html