Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.10.2007

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 4,1 procent i september

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln i september med 4,1 procent från september 2006. Försäljningsvolymen ökade under samma period med 2,8 procent.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 9.11.2007.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, september 2007


Indextal
Årsförändring inom den senaste månaden
%*
Kumulativ årsförändring
%**
09/2007 09/2007 01-09/2007
Värde 138,4 4,1 7,4
Volym 131,9 2,8 6,1
*) Årsförändringen jämför september 2007 med motsvarande månad året innan.
**) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-september 2007 med motsvarande period året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras såsom tidigare ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.

Källa: Snabbestimat för detaljhandeln 2007, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 29.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. september 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2007/09/klv_2007_09_2007-10-29_tie_001_sv.html