Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2019, mars

Stenkolsförbrukning 2013, mars

2013
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik