Finlands officiella statistik

Stenkolsförbrukning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Stenkolsförbrukningen minskade med 35 procent år 2020
9.2.2021
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade stenkolsförbrukningen i fjol med 35 procent från året innan. Totalt användes 1,56 miljoner ton stenkol som bränsle för produktion av el och värme, till sitt energiinnehåll motsvarade det 40 petajoule. År 2020 var stenkolsförbrukningen 64 procent lägre än under detta årtusende i genomsnitt.

Beskrivning: Statistiken beskriver användningen av stenkol i produktionen av elektricitet och värme i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, energi, energiförbrukning, stenkol.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Stenkolsförbrukningens uppgifterna har reviderad
28.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/index_sv.html