Beräkningen av konsumentprisindexet förnyas vid årsskiftet

Beräkningen av konsumentprisindexet förnyas fr.o.m. indexet för januari 2013 på så vis att indexet blir ett årligt kedjeindex.

I praktiken betyder detta att konsumentprisindexets viktstruktur i fortsättningen uppdateras årligen. Den nya viktstrukturen träder i kraft fr.o.m. indexet för januari månad varje år. Samtidigt tas rörliga vikter i bruk för säsongvaror som vinter- och sommarsportartiklar. Utöver viktstrukturen kan också varustrukturen vid behov uppdateras årligen. Basåret för indexet förblir oförändrat (2010=100).

Den årliga uppdateringen av viktstrukturen leder till en ändring i beräkningsmetoden. I fortsättningen sker beräkningen på så vis att varje indexserie länkas framåt genom kedjning utifrån ändringar i indexet som beräknats enligt den nya viktstrukturen. En mer detaljerad beskrivning av beräkningsmetoden finns i den uppdaterade Användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 som publiceras i mars.

Ändringarna förbättrar indexets kvalitet, eftersom man med hjälp av dem i fortsättningen snabbare kan beakta ändringar i konsumtionsstrukturen.

Förfrågningar: Jaana Hellman 09 1734 2661, Johanna Leivo 09 1734 3397, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

 


Senast uppdaterad 18.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/khi_2013-01-18_uut_001_sv.html