Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Beräkningen av konsumentprisindexet förnyas vid årsskiftet

Beräkningen av konsumentprisindexet förnyas fr.o.m. indexet för januari 2013 på så vis att indexet blir ett årligt kedjeindex.

I praktiken betyder detta att konsumentprisindexets viktstruktur i fortsättningen uppdateras årligen. Den nya viktstrukturen träder i kraft fr.o.m. indexet för januari månad varje år. Samtidigt tas rörliga vikter i bruk för säsongvaror som vinter- och sommarsportartiklar. Utöver viktstrukturen kan också varustrukturen vid behov uppdateras årligen. Basåret för indexet förblir oförändrat (2010=100).

Den årliga uppdateringen av viktstrukturen leder till en ändring i beräkningsmetoden. I fortsättningen sker beräkningen på så vis att varje indexserie länkas framåt genom kedjning utifrån ändringar i indexet som beräknats enligt den nya viktstrukturen. En mer detaljerad beskrivning av beräkningsmetoden finns i den uppdaterade Användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 som publiceras i mars.

Ändringarna förbättrar indexets kvalitet, eftersom man med hjälp av dem i fortsättningen snabbare kan beakta ändringar i konsumtionsstrukturen.

Förfrågningar: Jaana Hellman 09 1734 2661, Johanna Leivo 09 1734 3397, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

 


Senast uppdaterad 18.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/khi_2013-01-18_uut_001_sv.html