Finlands officiella statistik

Konsumentprisindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Inflationen i september 0,9 procent
14.10.2019
Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i september 0,9 procent. I augusti var inflationen 1,1 procent. Att inflationen sjönk berodde bl.a. på att grönsaker blev billigare.

Nästa offentliggörande:
14.11.2019

Beskrivning: Konsumentprisindexet beskriver prisutvecklingen för varor och tjänster som köps av hushållen i Finland. Konsumentprisindexet används som en allmän inflationsmätare.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: harmoniserat konsumentprisindex, index, inflation, internationell jämförelse, koefficient för penningvärde, konsumentpriser, konsumentprisindex, levnadskostnader, levnadskostnadsindex, priser, prisindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Beräkning av medelpriset på lätt bränolja
11.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/index_sv.html