Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2021, juni

Publicerad: 19.2.2020

Inflationen i januari 1,0 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i januari 1,0 procent. I december var inflationen 0,9 procent. Konsumentprisindexets varukorg och viktstrukturen för konsumtionen har uppdaterats i början av januari. Varukorgen kompletterades med följande varor: träningströja för herrar, träningströja för damer. Dessutom utvidgades användning av totalmaterialen, som innehåller försäljningsuppgifter om bland annat färska produkter, läskedrycker och alkoholhaltiga drycker, städnings- och rengöringsprodukter och personliga hygienprodukter.

Inflationsmätare i Finland, januari 2020

  Indextal Årsförändring (%) Månadsförändring (%)
Konsumentprisindex 2015=100 103,3 1,0 -0,3
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1969    
Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 103,7 1,2 -0,4
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2015=100 102,8 1,1 -0,4

I januari steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre priser på bensin, cigaretter, grönsaker och el. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att utrikes paketresor inom EU, genomsnittlig ränta på bostadslån, mobiltelefoner och tv-apparater blev billigare. Från december till januari var månadsförändringen av konsumentpriserna -0,3 procent, vilket bland annat berodde på billigare säsongskläder och utrikes flygresor.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt 33 000 prisuppgifter om närmare 400 varor i ungefär 2 500 affärer för indexet. Prisdata är kompletterad med skannerdata varav cirka 4 miljoner priser inkluderas i räkningen. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationen i euroområdet var 1,4 procent i januari enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i januari 1,4 procent. I december var den 1,3 procent. Motsvarande inflation i Finland var i januari 1,2 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus, fordonsskatt eller fiske- och jaktavgifter. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för januari den 21 februari. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor i engelska , (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 1,1 procent i januari

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i januari 1,2 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 1,1 procent. Ändringarna i indirekta skatter som gjorts efter januari i fjol hade sålunda en sammanlagd effekt på 0,1 procentenheter när det gäller konsumentpriserna. I januari höjdes skatten på läskedrycker, svaga alkoholdrycker och tobak. I januari var månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet -0,4 procent och av konsumentprisindexet med konstanta skatter -0,4 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

I konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdesskatter och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter den s.k. marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta skatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (418,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Räknarer

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 19.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. januari 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2020/01/khi_2020_01_2020-02-19_tie_001_sv.html