Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2019, juni

Konsumentprisindex 2008, juni

2008
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor