Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2019, december

Konsumentprisindex 2007, juni

2007
juni
Offentliggöranden