Publicerad: 7.5.2010

Antalet personer som fick finskt medborgarskap minskade klart år 2009

Enligt Statistikcentralen fick 3 400 utländska medborgare, som var fast bosatta i Finland, finskt medborgarskap under år 2009. Detta var 3 250 färre än år 2008. Av dem som fick finskt medborgarskap var 1 850 kvinnor och 1 550 män. 900 av dem var under 15 år och 50 hade fyllt 65 år.

Antal utländska medborgare som fått finskt medborgarskap 1966–2009

Antal utländska medborgare som fått finskt medborgarskap 1966–2009

I fjol fick 3 000 personer, som inte var medborgare i ett EU-land, finskt medborgarskap, vilket var 2 900 färre än år 2008. Bland de personer som fick medborgarskap var 400 medborgare i ett EU-land, vilket var 300 färre än året innan.

Flest finska medborgarskap beviljades ryska medborgare (1 050). Den näst största gruppen som fick finskt medborgarskap var somaliska medborgare (300). Av irakiska medborgare bosatta i Finland fick 200 finskt medborgarskap år 2009.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (204,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 7.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/2009/kans_2009_2010-05-07_tie_001_sv.html