Utlännigar som erhållit finskt medborgarskap och utlänningar efter åldersstruktur 2009

Åldersgrupp    Utlänningar som erhållit finskt medborgarskap Utlänningar som erhållit finskt medborgarskap, % Utlänningar     Utlänningar,  %
Totalt 3 413 100.0 155 705 100.0
0 - 9 642 18.8 15 714 10.1
10 - 19 665 19.5 14 507 9.3
20 - 29 544 15.9 34 656 22.3
30 - 39 739 21.7 39 120 25.1
40 - 49 473 13.9 25 546 16.4
50 - 59 212 6.2 14 587 9.4
60 - 69 96 2.8 6 057 3.9
70 - 79 30 0.9 3 595 2.3
80 - 12 0.4 1 923 1.2

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 7.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. 2009, Utlännigar som erhållit finskt medborgarskap och utlänningar efter åldersstruktur 2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/2009/kans_2009_2010-05-07_tau_001_sv.html