Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2018, 1:a kvartalet -0,4 0,5 0,9
2018, 2:a kvartalet -0,4 -0,5 -0,1
2018, 3:e kvartalet 1,2 2,4 1,2
2018, 4:e kvartalet -0,3 -0,5 -0,2
Totalutgifter 2018, 1:a kvartalet 2,1 2,4 0,3
2018, 2:a kvartalet 0,4 -0,1 -0,5
2018, 3:e kvartalet 1,2 1,3 0,1
2018, 4:e kvartalet -0,5 -0,4 0,1
Staten Totalinkomster 2018, 1:a kvartalet -1,0 2,1 3,1
2018, 2:a kvartalet -0,1 0,3 0,4
2018, 3:e kvartalet 0,8 2,2 1,4
2018, 4:e kvartalet 0,7 0,8 0,1
Totalutgifter 2018, 1:a kvartalet -0,7 1,2 1,9
2018, 2:a kvartalet 0,4 -0,2 -0,6
2018, 3:e kvartalet 0,3 1,1 0,8
2018, 4:e kvartalet 1,2 0,6 -0,6
Lokalförvaltning Totalinkomster 2018, 1:a kvartalet -1,4 -2,7 -1,3
2018, 2:a kvartalet -0,8 -1,2 -0,4
2018, 3:e kvartalet 1,0 2,0 1,0
2018, 4:e kvartalet -0,9 -1,5 -0,6
Totalutgifter 2018, 1:a kvartalet 4,2 3,0 -1,2
2018, 2:a kvartalet 0,0 0,3 0,3
2018, 3:e kvartalet 0,7 0,6 -0,1
2018, 4:e kvartalet 0,0 1,1 1,1
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2018, 1:a kvartalet 0,7 0,1 -0,6
2018, 2:a kvartalet 1,5 1,8 0,3
2018, 3:e kvartalet 1,1 1,8 0,7
2018, 4:e kvartalet 0,7 1,4 0,7
Totalutgifter 2018, 1:a kvartalet 1,2 0,9 -0,3
2018, 2:a kvartalet 0,7 1,1 0,4
2018, 3:e kvartalet 1,6 1,8 0,2
2018, 4:e kvartalet 0,3 0,4 0,1
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2018, 1:a kvartalet 0,2 2,6 2,4
2018, 2:a kvartalet -1,9 -2,1 -0,2
2018, 3:e kvartalet -1,5 -0,7 0,8
2018, 4:e kvartalet 2,9 2,2 -0,7
Totalutgifter 2018, 1:a kvartalet 0,1 1,5 1,4
2018, 2:a kvartalet 0,5 -1,1 -1,6
2018, 3:e kvartalet -0,3 -0,7 -0,4
2018, 4:e kvartalet -1,6 -1,9 -0,3

Förändring från året innan, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2018, 1:a kvartalet 3,0 3,7 0,7
2018, 2:a kvartalet -1,0 -1,0 0,0
2018, 3:e kvartalet 2,7 4,9 2,2
2018, 4:e kvartalet 0,7 2,8 2,1
Totalutgifter 2018, 1:a kvartalet 1,6 2,8 1,2
2018, 2:a kvartalet 2,1 1,8 -0,3
2018, 3:e kvartalet 2,0 2,1 0,1
2018, 4:e kvartalet 2,5 3,4 0,9
Staten Totalinkomster 2018, 1:a kvartalet 9,2 15,6 6,4
2018, 2:a kvartalet 13,4 25,8 12,4
2018, 3:e kvartalet 1,8 -3,2 -5,0
2018, 4:e kvartalet -14,6 -10,8 3,8
Totalutgifter 2018, 1:a kvartalet 5,0 3,6 -1,4
2018, 2:a kvartalet -11,0 -14,8 -3,8
2018, 3:e kvartalet -5,6 -3,0 2,6
2018, 4:e kvartalet 16,8 23,0 6,2
Lokalförvaltning Totalinkomster 2018, 1:a kvartalet 16,8 20,6 3,8
2018, 2:a kvartalet 23,4 20,6 -2,8
2018, 3:e kvartalet -13,8 -12,4 1,4
2018, 4:e kvartalet -26,4 -23,2 3,2
Totalutgifter 2018, 1:a kvartalet 0,8 0,8 0,0
2018, 2:a kvartalet -5,2 -6,8 -1,6
2018, 3:e kvartalet 3,6 4,8 1,2
2018, 4:e kvartalet 16,2 17,4 1,2
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2018, 1:a kvartalet 5,8 5,6 -0,2
2018, 2:a kvartalet 24,8 23,0 -1,8
2018, 3:e kvartalet 3,4 5,4 2,0
2018, 4:e kvartalet -16,2 -12,6 3,6
Totalutgifter 2018, 1:a kvartalet 1,0 1,2 0,2
2018, 2:a kvartalet 4,4 5,2 0,8
2018, 3:e kvartalet 3,6 4,6 1,0
2018, 4:e kvartalet 3,2 3,0 -0,2
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2018, 1:a kvartalet -0,4 1,6 2,0
2018, 2:a kvartalet -6,0 -4,2 1,8
2018, 3:e kvartalet -15,2 -15,6 -0,4
2018, 4:e kvartalet 10,0 9,0 -1,0
Totalutgifter 2018, 1:a kvartalet 4,8 1,2 -3,6
2018, 2:a kvartalet -2,6 -4,2 -1,6
2018, 3:e kvartalet -8,6 -7,6 1,0
2018, 4:e kvartalet -1,0 0,0 1,0

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 1:a kvartalet 2019. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Meri Ruuskanen 050 505 3186, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.03.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 1:a kvartalet 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2019/01/jtume_2019_01_2019-06-20_rev_001_sv.html