Finlands officiella statistik

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den offentliga samfundens finansiella ställning förbettrades med 1,9 miljarder euro
16.3.2020
De konsoliderade totalinkomsterna för de offentliga samfunden (tidigare den offentliga sektorn) ökade med 2,5 miljarder under fjärde kvartalet 2019 jämfört med motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna ökade med 0,6 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. De offentliga samfundens nettoupplåning som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 1,9 miljarder euro. Totalinkomsterna minskade med 0,2 procent från föregående kvartal. Totalutgifterna minskade med 0,3 procent från föregående kvartal. Under fjärde kvartalet 2019 var de offentliga samfundens underskott (nettoupplåning) 1,4 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". De offentliga samfunden består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna.

Nästa offentliggörande:
18.6.2020

Beskrivning: Statistiken beskriver den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis. Det är fråga om härledd statistik som baserar sig nationalräkenskaperna, dvs. man har härlett statistik baserad på nationalräkenskaperna ur den sektorvisa primärstatistiken. Statistiken har sammanställts för att utveckla uppföljningen av konjunkturerna för den offentliga sektorn. EU:s stabiliserings- och tillväxtpakt och ECB kräver aktuell och tillförlitlig uppföljning av den offentliga sektorns ekonomi.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, inkomster, kommunekonomi, offentlig ekonomi, offentliga sektorn, offentliga sektorns utgifter, offentliga utgifter, skatteinkomster, socialskyddsavgifter, socialskyddsfonder, statsekonomi, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppdateringen av den europeiska manualen över underskott och skuld (MGDD[1]) medför förändringar i de offentliga samfundens underskott och skuld
10.3.2020
Manualen över underskott och skuld uppdaterades i slutet av år 2019 och Statistikcentralen har inlett en genomgång av de ändringsbehov som detta medför.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/index_sv.html