Liitetaulukko 2. Julkisyhteisöjen kulutusmenot tehtävittäin ja sektoreittain 2017, miljoonaa euroa

  S13 Julkisyhteisöt S1311 Valtionhallinto S1313 Paikallishallinto S1314 Sosiaaliturvarahastot
G0 Tehtävä yhteensä 51 479 13 476 34 379 3 624
G01 Yleinen julkishallinto 6 520 2 728 3 744 48
G02 Puolustus 2 705 2 705 .. ..
G03 Yleinen järjestys ja turvallisuus 2 213 1 743 470 ..
G04 Elinkeinoelämän edistäminen 4 356 3 041 1 315 ..
G05 Ympäristönsuojelu 301 222 79 ..
G06 Asuminen ja yhdyskuntapalvelut 200 68 132 ..
G07 Terveydenhuolto 12 894 158 10 588 2 148
G08 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 1 966 554 1 412 ..
G09 Koulutus 9 190 1 644 7 497 49
G10 Sosiaaliturva 11 134 613 9 142 1 379

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Atte Virtanen 029 551 3685, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.1.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2017, Liitetaulukko 2. Julkisyhteisöjen kulutusmenot tehtävittäin ja sektoreittain 2017, miljoonaa euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2017/jmete_2017_2019-01-31_tau_002_fi.html