Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaismenot tehtävittäin ja sektoreittain 2017, miljoonaa euroa 1)

  S13 Julkisyhteisöt S1311 Valtionhallinto S1313 Paikallishallinto S1314 Sosiaaliturvarahastot
G0 Tehtävä yhteensä 121 304 59 577 48 981 44 952
G01 Yleinen julkishallinto 17 682 13 132 8 754 87
G02 Puolustus 2 810 2 810 .. ..
G03 Yleinen järjestys ja turvallisuus 2 550 2 077 506 ..
G04 Elinkeinoelämän edistäminen 9 602 6 646 3 260 ..
G05 Ympäristönsuojelu 453 323 146 ..
G06 Asuminen ja yhdyskuntapalvelut 732 318 423 ..
G07 Terveydenhuolto 15 835 6 313 13 155 2 416
G08 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 3 275 1 538 1 986 ..
G09 Koulutus 12 716 7 042 8 385 865
G10 Sosiaaliturva 55 649 19 378 12 366 41 584
1) Julkisyhteisöjen kokonaismenot sulautettuja, alasektoreiden sulauttamattomia.

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Atte Virtanen 029 551 3685, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.1.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2017, Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaismenot tehtävittäin ja sektoreittain 2017, miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2017/jmete_2017_2019-01-31_tau_001_fi.html