Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaismenot tehtävittäin ja sektoreittain 2016, miljoonaa euroa 1)

  S13 Julkisyhteisöt S1311 Valtionhallinto S1313 Paikallishallinto S1314 Sosiaaliturvarahastot
G0 Tehtävä yhteensä 120 805 59 326 48 759 44 028
G01 Yleinen julkishallinto 17 410 13 271 8 382 77
G02 Puolustus 2 822 2 822
G03 Yleinen järjestys ja turvallisuus 2 561 2 076 519
G04 Elinkeinoelämän edistäminen 9 790 6 965 3 158
G05 Ympäristönsuojelu 499 330 186
G06 Asuminen ja yhdyskuntapalvelut 678 430 274
G07 Terveydenhuolto 15 584 6 435 12 868 2 466
G08 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 3 112 1 488 1 881
G09 Koulutus 13 063 7 195 8 590 1 049
G10 Sosiaaliturva 55 286 18 314 12 901 40 436
1) Julkisyhteisöjen kokonaismenot sulautettuja, alasektoreiden sulauttamattomia.

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Atte Virtanen 029 551 3685, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.1.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2016, Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaismenot tehtävittäin ja sektoreittain 2016, miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2016/jmete_2016_2018-01-31_tau_001_fi.html