Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaismenot tehtävittäin ja sektoreittain 2013 1)

  S13 Julkisyhteisöt S1311 Valtionhallinto S1313 Paikallishallinto S1314 Sosiaaliturva- rahastot
G0 Tehtävä yhteensä 116 697 57 737 48 340 39 717
G01 Yleinen julkishallinto 16 812 13 125 7 422 81
G02 Puolustus 2 984 2 984 - -
G03 Yleinen järjestys ja turvallisuus 2 810 2 255 562 -
G04 Elinkeinoelämän edistäminen 9 530 6 711 3 218 -
G05 Ympäristönsuojelu 514 381 147 -
G06 Asuminen ja yhdyskuntapalvelut 804 398 421 -
G07 Terveydenhuolto 16 867 6 575 14 186 2 387
G08 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 2 963 1 464 1 758 -
G09 Koulutus 13 076 7 275 8 669 931
G10 Sosiaaliturva 50 337 16 569 11 957 36 318
1) Julkisyhteisöjen kokonaismenot sulautettuja, alasektoreiden sulauttamattomia.

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Hytönen 029 551 3484, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 30.1.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2013, Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaismenot tehtävittäin ja sektoreittain 2013 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2013/jmete_2013_2015-01-30_tau_001_fi.html