Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 1. Autokaupan 2010 tuotteiden (CPA ) liikevaihto miljoonaa euroa toimialoilla 4511–4540

Tuotteet CPA Henkilöautojen
ja kevyiden moot-
toriajoneuvojen
kauppa
Muiden
moottori-
ajoneuvojen myynti
Moottoriajo-
neuvojen
huolto ja
korjaus
(pl. moottori-
pyörät)
Moottori-
ajoneuvojen
osien ja
varusteiden
tukkukauppa
Moottori-
ajoneuvojen
osien
javarusteiden
vähittäis-
kauppa
Moottori-
pyörien
sekä niiden
osien ja varus-
teiden myynti,
huolto ja
korjaus
Auto-
kauppa
yhteensä
Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa 45111 4 507,93 71,74 357,31 0,00 0,00 0,00 4 936,97
Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 45112 3 522,11 131,45 472,20 0,00 25,26 0,00 4 151,01
Muu autojen ja kevyi-
den moottoriajoneu-
vojen vähittäiskauppa
45113 837,55 0,78 17,51 0,00 6,44 0,00 862,28
Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa palkkio- tai sopimusperusteisesti 45114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muiden moottoriajoneu-
vojen tukkukauppa
45191 0,00 154,33 0,00 0,00 0,00 0,00 154,33
Muiden moottoriajoneu-
vojen vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
45192 60,80 47,38 0,23 0,00 0,00 2,37 110,78
Muu muiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 45193 101,03 25,50 0,00 0,00 0,00 4,51 131,03
Muiden moottoriajoneu-
vojen tukkukauppa
palkkio tai sopimus-perusteisesti
45194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autojen ja kevyiden tavarankuljetusajo-
neuvojen huolto ja
korjauspalvelu
45201 403,52 4,30 680,46 4,55 54,77 3,29 1 150,89
Moottoriajoneu-
vojen osien ja varus-
teiden tukkukauppa
45311 375,49 25,64 267,45 671,11 162,22 3,80 1 505,71
Moottoriajoneuvojen
osien ja varusteiden
tukkukauppa palkkio-
tai sopimusperus-
teisesti
45312 0,00 0,00 16,57 36,10 0,00 16,95 69,62
Moottoriajoneuvojen
osien ja varusteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
45321 184,81 47,04 65,98 6,19 420,80 2,54 727,36
Muu moottoriajoneu-
vojen osien ja varus-
teiden vähittäiskauppa
45322 135,60 1,00 67,89 0,59 205,11 0,00 410,20
Moottoripyörien ja
niiden osien ja varus-
teiden tukkukauppa
45401 88,91 0,00 0,00 1,28 1,53 30,22 121,93
Moottoripyörien ja
niiden osien ja varus-
teiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
45402 68,36 0,00 0,00 4,67 21,78 15,58 110,39
Moottoripyörien ja
niiden osien ja varus-
teiden muu
vähittäiskauppa
45403 0,49 0,00 0,00 0,00 0,26 7,55 8,30
Moottoripyörien ja
niiden osien ja varus-
teiden tukkukauppa
palkkio- tai sopimus-
perusteisesti
45404 0,61 0,00 0,00 0,00 21,71 0,00 22,31
Moottoripyörien huol-
to ja korjauspalvelut
45405 3,75 0,00 0,00 0,30 4,76 6,38 15,19
Liikevaihto moottoriajo-
neuvojen ja moottori-
pyörien tukku- ja vähittäiskaupasta ja korjauspalveluista
45 10 290,95 509,15 1 945,60 724,80 924,62 93,19 14 488,30
Tukkukauppa, ei kui-
tenkaan moottoriajo-
neuvojen ja moottori-
pyörien tukkukauppa
46 117,27 0,00 5,65 181,37 58,90 41,38 404,57
Hedelmien, kasvisten,
lihan, kalan, leipomo-
ja meijerituotteiden
sekä munien vähittäis-
kauppa
47001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muiden elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskauppa 47002 0,03 0,00 0,00 0,00 1,69 0,00 1,72
Vähittäiskauppa,
ei kuitenkaan moottori-ajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa
47 29,14 28,48 104,15 0,00 184,65 28,95 375,36
Liikevaihto muista
toiminnoista
  113,79 13,94 45,08 21,45 51,71 36,45 282,42
Liikevaihto maatalous-, metsätalous-, kalastus-
ja teollisuus-
toiminnasta
  0,00 0,00 22,07 4,29 0,00 0,00 26,36
Liikevaihto
palvelutoiminnasta
  31,11 3,23 22,02 0,00 26,51 0,00 82,86
Yhteensä 45, 46, 47 10 437,36 537,64 2 055,40 906,17 1 168,16 163,51 15 268,24

Lähde: Autokaupan määrävuosiselvitys 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjatta Tenhunen 09 1734 2927, globalisaatio.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 24.4.2012

Viittausohje:

Tilasto: Autokaupan määrävuosiselvitys [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-802X. 2010, Liitetaulukko 1. Autokaupan 2010 tuotteiden (CPA ) liikevaihto miljoonaa euroa toimialoilla 4511–4540 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/auma/2010/auma_2010_2012-04-25_tau_001_fi.html