Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Käsitteet ja määritelmät

Liikevaihto

Liikevaihto on tilinpäätöksen mukainen.

Liikevaihto kaupan osto- ja myyntitoiminnasta on yrityksen omissa nimissään ja omaan lukuunsa ostamien ja sellaisinaan tai kaupan yrityksille tyypillisellä tavalla pakkaamina ja merkitseminä jälleenmyymien tavaroiden myynti:

  • vähittäismyynti (jälleenmyynti kotitalouksille tai pieniä määriä kuluttaville yksiköille)
  • tukkumyynti (jälleenmyynti muille kauppiaille tai ammattimaisille käyttäjille).

Myyntipinta-ala

Myyntipinta-alaan kuuluvat

  • asiakkaiden käytössä oleva kokonaisala, sovitustilat mukaan luettuna
  • myyntitiskit ja näyteikkunat
  • myyntitiskien takana oleva, myyjiä varten varattu tila.

Ostot

Ostot sisältävät kaikkien tilikauden aikana jälleenmyytäviksi ja kauppatoiminnassa käytettäviksi ostettujen tavaroiden ja palvelujen arvon lukuun ottamatta pääomahyödykkeitä.

Ostot sisältävät

  • materiaalit, jotka käytetään myytyihin tavaroihin sellaisinaan (raaka-aineet, välituotteet, tuotekomponentit)
  • tuotantoon liittyvät oheismateriaalit (kuten pakkaus-, huolto- ja korjausmateriaalit, toimistotarvikkeet)
  • vesi ja energia
  • pientyökalujen ja laitteiden aktivoimattomat ostot
  • palvelut (esim. lakiasiain- ja kirjanpitopalvelut, vakuutusmaksut, mainoskulut, vuokrat sekä patentti- ja käyttöoikeusmaksut, jos niitä ei ole aktivoitu).

Ostot eivät sisällä kuluja, jotka on tilinpäätöksessä kirjattu rahoituskuluiksi tai muun kuin varsinaisen toiminnan kuluiksi.

Viittausohje:

Tilasto: Autokaupan määrävuosiselvitys [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-802X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/auma/kas.html