Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Bostadshyror 2020, 2:a kvartalet

Bostadshyror 2005, 4:e kvartalet

2007
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Figurer
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Figurer
2006
Offentliggöranden
Tabeller
Kvalitetsbeskrivningar
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Figurer
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Figurer
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Figurer
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Figurer
2005
Offentliggöranden
Tabeller
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Figurer
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Figurer
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Figurer
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Figurer
2004
Offentliggöranden
Tabeller
Kvalitetsbeskrivningar
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Figurer
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Figurer
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Figurer