Finlands officiella statistik

Bostadshyror

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Stegringen av de fritt finansierade hyrorna avtog från året innan
22.4.2021
Årsförändringarna för fritt finansierade hyresbostäder har sjunkit på olika håll i landet jämfört med årsförändringarna år 2020. Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg i huvudstadsregionen med 0,9 procent och i övriga Finland med 0,6 procent under första kvartalet 2021 jämfört med året innan. Mest steg hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna i Åbo (1,4%) och Borgå (1,1%). Däremot sjönk de fritt finansierade hyrorna mest i Tavastehus (-0,5%) och Riihimäki (-0,4%).

Beskrivning: Hyresstatistiken (kvartals- och årsstatistik) beskriver hyresnivån i hyresbostadsbeståndet och hyresförändringarna på kvartals- och årsnivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: aravahyreshus, boende, bostäder, hyresbostäder, hyresindex, hyror, index, lägenheter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över bostadshyror har reviderats
9.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/index_sv.html