Beskrivning

Statistiken över mjölkproduktionen områdesvis är en årsstatistik som innehåller uppgifter om mjölkproduktionen och antalet mjölkproducenter enligt kommun, arbetskrafts- och näringscentral samt EU-stödområde. Uppgifterna om mjölkproduktionen områdesvis kan också fås med en annan områdesindelning. Uppgifterna i statistiken baserar sig på kvotregistret för mjölk.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Mjölkproduktion områdesvis [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 28.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/almaidt/meta_sv.html