Finlands officiella statistik

Mjölkproduktion områdesvis

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Mjölkproduktion områdesvis
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Statistiken över mjölkproduktionen områdesvis är en årsstatistik som innehåller uppgifter om mjölkproduktionen och antalet mjölkproducenter enligt kommun, arbetskrafts- och näringscentral samt EU-stödområde. Uppgifterna om mjölkproduktionen områdesvis kan också fås med en annan områdesindelning. Uppgifterna i statistiken baserar sig på kvotregistret för mjölk.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: lantbruk, mjölkproduktion, mejerier, mjölk.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Mjölkproduktion områdesvis [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 27.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/almaidt/index_sv.html