Julkaistu: 15.11.2013

Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni

Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden määrä väheni 2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Uusia opiskelijoita oli syksyllä 2013 yhteensä 37 500 opiskelijaa. Kaikkein voimakkaimmin uusien opiskelijoiden määrä väheni kulttuurialalla, yli 28 prosenttia ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla, 27 prosenttia. Kolmanneksi eniten uusien opiskelijoiden määrä väheni luonnontieteiden alalla, lähes 8 prosenttia. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla ja tekniikan ja liikenteen alalla uusien opiskelijoiden määrä lisääntyi hieman.

Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat koulutusaloittain (opetushallinnon luokitus) 2012–2013

Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat koulutusaloittain (opetushallinnon luokitus) 2012–2013

Maakunnittain tarkasteltuna uusien opiskelijoiden määrä väheni eniten Lapin maakunnassa, 13 prosenttia ja Keski-Pohjanmaalla, 12 prosenttia. Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnissa uusia opiskelijoita aloitti yli 10 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sen sijaan uusien opiskelijoiden määrä kasvoi Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Varsinais-Suomen maakunnissa.

Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat ja opiskelijat 1995–2013

Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat ja opiskelijat 1995–2013

Myös kokonaisopiskelijamäärä väheni edellisvuoteen verrattuna, 0,7 prosenttia. Kaikkiaan ammattikorkeakouluissa opiskeli 138 900 opiskelijaa. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa nuorten koulutuksessa opiskeli yhteensä 108 400 opiskelijaa ja ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa aikuiskoulutuksessa 21 900 opiskelijaa. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijamäärä kasvoi. Opiskelijoita oli 8 600, mikä on yli 700 opiskelijaa enemmän kuin vuonna 2012.

Ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevia oli eniten tekniikan ja liikenteen alalla, 30 prosenttia opiskelijoista. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla opiskeli 27 prosenttia ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla 20 prosenttia opiskelijoista. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevia oli eniten sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, 33 prosenttia opiskelijoista. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla opiskeli 28 prosenttia ja tekniikan ja liikenteen alalla 24 prosenttia ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoista.

Eniten opiskelijoita oli Metropolia ammattikorkeakoulussa, 16 300 opiskelijaa. Seuraavaksi eniten opiskelijoita oli Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa, 10 000 opiskelijaa ja Tampereen ja Turun ammattikorkeakouluissa, joissa molemmissa oli yli 9 600 opiskelijaa. Pienin ammattikorkeakoulu on Poliisiammattikorkeakoulu, jossa oli 90 opiskelijaa.

Tarkempia aikasarjatietoja ammattikorkeakouluopiskelijoista ja uusista opiskelijoista koulutuksen, koulutuksen sijaintimaakunnan ja ammattikorkeakoulun mukaan on saatavissa tietokantataulukoista .


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (263,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammattikorkeakoulukoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0033. ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/akop/2013/02/akop_2013_02_2013-11-15_tie_002_fi.html