Tabellbilaga 2. Nya studerande och studerande vid yrkeshögskolor efter utbildningslandskap 2013

Utbildningslandskap Nya studerande, totalt Nya studerande, män Nya studerande, kvinnor Studerande, totalt Studerande, män Studerande, kvinnor
Hela landet totalt 37 511 16 535 20 976 138 880 64 165 74 715
Fasta Finland 37 345 16 437 20 908 138 288 63 783 74 505
Nyland 10 490 4 376 6 114 38 959 17 260 21 699
Egentliga Finland 3 209 1 332 1 877 11 320 5 154 6 166
Satakunta 1 587 669 918 6 006 2 688 3 318
Egentliga Tavastland 1 595 734 861 6 114 2 933 3 181
Birkaland 2 779 1 393 1 386 10 479 5 443 5 036
Päijänne-Tavastland 1 441 605 836 5 701 2 334 3 367
Kymmenedalen 1 283 604 679 4 214 1 963 2 251
Södra Karelen 800 299 501 3 072 1 231 1 841
Södra Savolax 1 496 605 891 4 780 2 031 2 749
Norra Savolax 1 743 782 961 6 379 2 865 3 514
Norra Karelen 987 462 525 3 947 1 924 2 023
Mellersta Finland 1 866 895 971 7 289 3 506 3 783
Södra Österbotten 1 292 571 721 4 904 2 339 2 565
Österbotten 1 483 745 738 5 689 3 027 2 662
Mellersta Österbotten 466 174 292 1 838 818 1 020
Norra Österbotten 2 609 1 212 1 397 9 298 4 349 4 949
Kajanaland 592 270 322 2 181 1 069 1 112
Lappland 1 627 709 918 6 118 2 849 3 269
Åland 166 98 68 592 382 210
Åland 166 98 68 592 382 210

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 15.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. Yrkeshögskoleexamina 2013, Tabellbilaga 2. Nya studerande och studerande vid yrkeshögskolor efter utbildningslandskap 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2013/02/akop_2013_02_2013-11-15_tau_002_sv.html