Mikä ihmeen palkansaaja?

  1. Taloustilastojen palkansaajat
  2. Henkilö- ja kotitaloustilastojen palkansaajat
  3. Työstä saadut korvaukset
  4. Yhdenmukainen kuva palkkojen kehityksestä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Henkilö- ja kotitaloustilastojen palkansaajat

Henkilö- ja kotitaloustilastojen palkansaajan käsite perustuu ammattiasemaa kuvaavaan luokitukseen ja siitä johdettuun kotitalouden sosioekonomisen aseman luokitukseen. Käytännön luokitustyö on usein rajankäyntiä palkansaaja- ja yrittäjästatusten kesken. Niinpä palkansaajiksi määritellään ne ammatissa toimivat, joita ei ole erikseen määritelty yrittäjiksi tai avustaviksi perheenjäseniksi.

Yrittäjäksi luokitellaan se, joka harjoittaa omaan laskuun tai omalla vastuulla taloudellista toimintaa omistamiaan tuotantopanoksia käyttäen. Luokittelussa ratkaisevaa on, onko taloudellisessa toiminnassa yrittäjäriskiä.

Yrittäjävastuu saattaa ilmetä esimerkiksi siten, että palkanmaksu perustuu yksinomaan työsuoritukseen tai siten, että yrittäjä vastaa omavastuisella takauksella yritystoimintaan liittyvistä veloista. Tuotannontekijätulojen laatu ei sinänsä - toisin kuin taloustilastoissa - vaikuta ammattiaseman määrittelyyn.

Yrittäjän tulot voivat koostua myös palkkatuloista

Yrittäjiksi luokitellaan monia sellaisia ammatissa toimivia, joiden ansiot koostuvat pääosin palkkatuloista. Niinpä yrittäjiä ovat muun muassa ne vapaiden ammattien harjoittajat, joiden palkkatulo koostuu lyhytaikaisista suoritukseen perustuvista ansioista tai korvauksista. Tässä joukossa on runsaasti hyvin koulutettuja tieteellistä tai taiteellista työtä tekeviä ammattilaisia. Yrittäjiksi luokitellaan myös esimerkiksi osakeyhtiöissä tai kommandiittiyhtiöissä työskentelevät omistajat.

Rekisteritilastoissa yrittäjiä ovat ne, jotka yksin tai yhdessä perheensä kanssa omistavat vähintään puolet yrityksestä. Yrittäjäksi luetaan myös työeläkelain piiriin kuuluvat osaomistajat, jotka yksin tai perheenjäsentensä kanssa omistavat vähintään puolet yrityksestä. Johtavissa asemissa olevista yrittäjiksi tulkitaan ne, jotka omistavat vähintään 15 prosenttia - tai joiden perhe omistaa vähintään 30 prosenttia - yrityksestä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.12.2009