Mikä ihmeen palkansaaja?

  1. Taloustilastojen palkansaajat
  2. Henkilö- ja kotitaloustilastojen palkansaajat
  3. Työstä saadut korvaukset
  4. Yhdenmukainen kuva palkkojen kehityksestä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Yhdenmukainen kuva palkkojen kehityksestä

Tarkastelun perusteella talous- ja sosiaalitilastojärjestelmät tuottavat palkoista suhteellisen yhtenäistä tietoa. Talous- ja sosiaalitilastot antavat samankaltaisen kuvan palkkojen kehityksestä, vaikka tilastomäärittelyissä on jonkin verran eroja (ks. oheinen kuvio). Kansantalouden tilinpidon palkkasummaa voidaan verrata esimerkiksi työvoimatilaston työtuntien ja ansiotasoindeksin kehitykseen.

Palkkasumman vuosimuutos 1980-2008. Prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus.

Ajoittain työmarkkinatilastoista johdettu indikaattori näyttää reagoivan palkkasumman muutoksiin melko hitaasti. Sen vuoksi sekä 1990-luvun lamavuosien että vuosituhannen taitteen korkeasuhdanteen muutokset eivät ilmene tilastoissa oikea-aikaisesti. Tämä saattaa liittyä tulospalkkioiden kuvautumiseen viiveellä ansiotasoindeksissä.

Hyvinvointikatsauksen artikkeleita ja muita kirjoituksia saa siteerata lähde mainiten. Kokonaisen kirjoituksen lainaamiseen tulee saada kirjoittajan lupa. Kirjoittajat kirjoittavat omissa eivätkä Tilastokeskuksen nimissä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.12.2009