Suomessa jo 50 000 venäjänkielistä

  1. Kotka vetänyt viime vuosina
  2. Venäjä puhutumpi kieli kuin ruotsi useimmissa kunnissa
  3. Puolalaiset putkimiehet tulivat meillekin

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Puolalaiset putkimiehet tulivat meillekin

Monissa vanhoissa EU-maissa julkisuuteen nousi taannoin käsite 'puolalaiset putkimiehet' kuvaamaan pelkoja siitä, että erityisesti puolalaiset tulevat ja vievät työpaikat monilla sellaisilla aloilla, joilla siirtolaiset eivät ole aiemmin toimineet. Englannissa on nykyisen laman myötä esiintynyt hyvinkin vakavia rasistisia mellakoita ja hyökkäilyä puolalaisia kohtaan.

Suomessa puolalaisten pysyvien maahanmuuttajien määrän kasvu on varsin uusi ilmiö. Määrä ei ole vieläkään kovin suuri, vain 2 500, mutta kasvu on tapahtunut juuri kahden viime vuoden aikana (Kuvio 2). Puolalaisia on jo tuhat enemmän kuin perinteisesti Suomen isoimman Itä-Euroopan kansanryhmän, unkarinkielisten, edustajia.

Kuvio 2. Suomeen pysyvästi muuttaneiden puolankielisten lisäys, henkeä

Lähde: Väestötilastot. Tilastokeskus.

Puolalaisia tulee maahan tyypillisesti niin, että ensin tulee pieni joukko tilapäisiin töihin EU-kansalaisten kolmen kuukauden kokeilulla. Jos ja kun pysyvämpää työtä on löytynyt, he jäävät ja kirjoittautuvat pysyviksi asukkaiksi. Yli vuoden työ- ja oleskeluluvan omaava ulkomaalainen henkilö voi Suomessa muista maista poiketen itse päättää, ilmoittautuuko hän pysyväksi vai tilapäiseksi asukkaaksi.

Vakinaisesti asuvien puolalaisten lisäksi onkin pantava merkille, että vuoden 2008 lopussa maassamme asui tilapäisesti yli 2 700 puolalaista eli enemmän kuin pysyvästi asuvia. Joinakin vuodenaikoina voi tilapäisten määrä olla suurempikin. Esimerkkejä tilapäisasukkaista ovat telakoilla työskentelevät hitsarit ja sisustusasentajat. Nämä voivat olla Suomessa verovapaan kuuden kuukauden jakson, jonka jälkeen tulee uusi ryhmä. Itse työn hoitamisen kannalta menettelyssä ei tietystikään ole järkeä, mutta työntekijöiden ansaintamielessä kyllä. Siirtyminen Suomeen käy kätevästi esimerkiksi keväällä 2008 aloittaneen suoran lentoyhteyden Turku-Gdansk avulla. Aluksi lentoja oli kahdesti viikossa, nykyään jo kolmesti.

Rakennusalalla puolalaisia on ollut töissä jo pitempään lähinnä raudoittajina ja kirvesmiehinä sekä myös niinä kuuluisina putkimiehinä. Puolalaisten määrän kasvu on luonnollista, onhan Puola väkiluvultaan selvästi suurin entisen Itä-Euroopan maa. Puolalaiset ovat tulleet pääosin töihin, ja heidän työllisyysasteensa on erittäin korkea ja työttömyysasteensa suhteellisen pieni (Taulukko 3; vuoden 2008 työssäkäyntitiedot eivät ole vielä käytettävissä). Kiinnostavana kuriositeettina on kesän aikana ilmestynyt uutisia siitä, että Lapin metsien istutustöitä tulevat tekemään ruotsalaisen yrityksen alihankintatyönä puolalaiset istuttajat.

Taulukko 3. Vakituisesti Suomessa asuvien työmarkkina-asema vuoden 2007 lopussa äidinkielen mukaan

  Suomi Ruotsi Vieras-
kieliset
yhteensä
Puola Unkari Venäjä Kiina Vietnam Somali
Työlliset 44,7 44,9 39,8 54,9 51,8 40,9 42,2 36,6 13,1
Työttömät 4,1 1,8 9,4 4,9 3,0 12,1 3,7 11,8 11,9

Lähde: Työssäkäyntitilasto. Tilastokeskus.

Puolankielisten alueellinen jakauma on myös kiinnostava. He ovat asettuneet pääosin Länsi-Suomen maakuntiin. Heitä on paljon esimerkiksi Olkiluodon ydinvoimalan rakennustöissä. Puolalaiset ovat kotiutuneet raskaasta kolmivuorotyöstä huolimatta sen verran hyvin Raumalle ja lähiympäristöön, että siellä on avattu jopa puolalaisten elintarvikkeiden kauppa. On kiinnostavaa nähdä, missä määrin vaikkapa nämä rakentajat jäävät pysyvämmin Suomeen muihin vastaaviin projekteihin. Jotkut puolalaiset ovat jo alkaneet opiskella suomea ja tuoda perheitään tänne. Puolalaismuuttajissa onkin tasamäärin naisia ja miehiä, poikkeuksena Etelä-Pohjanmaa jossa sijaitsevaan lihanjalostamoon palkattiin kymmeniä puolalaismiehiä lihanleikkaajiksi viime keväänä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.9.2009