Begrepp
Utsökningsgäldenär


Med utsökningsgäldenär avses den mot vilken verkställighet av återkrav av fordran har sökts. Utsökningsgäldenären kan vara en fysisk eller en juridisk person.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa