Begrepp
Sökande i utsökningsärende


Med sökande avses den som har ansökt om verkställighet av återkrav av fordran. Med fordran avses det kapital som fastställts i utsökningsgrunden, räntan på kapitalet och de kostnader som enligt utsökningsgrunden ska betalas jämte ränta. Den sökande kan var antingen en fysisk eller en juridisk person.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa