Begrepp
Privaträttsliga fordringar i utsökningsärenden


Privaträttsliga fordringar grundar sig på avtal, förbindelse eller annan privaträttslig skyldighet. Dylika är t.ex. banklån, andra krediter, fordran avseende köpesumma, betalningar för tjänster och arbetsprestationer, försäkringspremier, borgensansvar och skadeförsäkringsansvar.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa