Käsitteet
Puuvarantotase


Puuvarantotase on arvio puuvarannon vuosittaisista muutoksista puun biologisen kasvun, luonnollisen poistuman ja hakkuiden seurauksena. Arvio puuvarannon vuosittaisesta lisäyksestä on laskettu 5-vuotiskausittaisen keskimääräisen vuosikasvun ja vuosittaisen kokonaispoistuman erotuksena. Yksikkönä käytetään miljoonaa kiintokuutiometriä kuorellisena.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • EU

Jaa