Käsitteet
Massatase


Massataseessa metsäteollisuuden raaka-aineet ja tuotteet muunnetaan yhteiseksi mittayksiköksi, puun kuiva-ainetonniksi, ja seurataan puuaineksen sitoutumista metsäteollisuuden raakapuuhun, välituotteisiin, lopputuotteisiin, polttoaineisiin ja jätteisiin.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • EU

Jaa