Begrepp
Processinnovation


En processinnovation är en ny eller avsevärt förbättrad produktionsprocess, distributionsmetod eller stödfunktion som företaget tar i bruk.

Processen (produktions- eller distributionsmetoden eller stödfunktionen) ska vara ny eller avsevärt förbättrad ur företagets synvinkel sett, men den behöver inte vara ny för företagets näringsgren eller marknaden. Innovationen kan utvecklas av företaget i fråga eller andra företag.

Ändringar som enbart rör organisationen är inte processinnovationer.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • OECD

Jaa