Begrepp
Produktinnovation


En produktinnovation är en ny eller avsevärt förbättrad vara eller tjänst som företaget lanserar på marknaden. Den nya eller avsevärt förbättrade varan eller tjänsten skiljer sig till sina egenskaper från dem som producerats tidigare (t.ex. avsevärda förbättringar i den tekniska prestandan, komponenterna och materialen, programvaran, användarbekvämligheten eller andra funktionella egenskaper).

Varan eller tjänsten ska vara ny eller avsevärt förbättrad ur företagets synvinkel sett, men den behöver inte vara ny för företagets marknad. Innovationen kan vara utvecklad av företaget i fråga eller av andra företag.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • OECD

Jaa